Arvonnan säännöt

 1. Järjestäjä
  Ruissalon Kylpylä
  Ruissalon puistotie 640
  20100 Turku
  info@sunborn.com
 2. Osallistumiskelpoisuus
  Arvontaan osallistuvat automaattisesti kaikki Ruissalon Kylpylän kilpailupostausta kommentoineet henkilöt. Arvontaan voivat osallistua kaikki Suomessa asuvat henkilöt. Arvonnan järjestäjän ja Sunborn Groupin yhtiöiden työntekijät eivät ole oikeutettuja osallistumaan tai palkintoon.
 3. Osallistumisaika
  Arvonta on käynnissä 15.–18.11.2022, ellei toisin ilmoiteta. Arvonnat tapahtuvat säännöissä erikseen ilmoitetun aikataulun mukaisesti. Palkinto arvotaan 22.11.2022 mennessä. Osallistuminen 18.11.2022 klo 23:59 mennessä.
 4. Osallistuminen
  Arvontaan voi osallistua Ruissalon Kylpylän Facebook-sivulla kommentoimalla kilpailupostaukseen. Meta Platforms Inc. ei ole osallisena arvontaan.Arvonnan voittajalle ilmoitetaan voitosta henkilökohtaisesti Facebook-viestillä. Viestissä kerrotaan ohjeet palkinnon lunastamiseen. Palkintoa ei voi siirtää toiselle henkilölle. Jos voittajaa ei tavoiteta arvontaa seuraavan kahden viikon aikana, arvotaan uusi voittaja.Mikäli arvonnan voittaja on menetellyt näiden sääntöjen vastaisesti tai muutoin lainvastaisesti, tämä johtaa hylkäämiseen. Järjestäjällä on oikeus poistaa sellaiset osallistujat arvonnasta, jotka pyrkivät väärinkäyttämään arvontaa tulosten tai arpajaistodennäköisyyksien muuttamiseksi.
 5. Palkinto
  Arvonnan palkintona on 1 vrk majoituslahjakortti Ruissalon Kylpylään kahdelle hengelle Superior-huoneessa (arvo 210 €). Palkinnon arvoa tai lahjakortin käyttämättömäksi jäänyttä summaa ei voi muuttaa rahaksi.
 6. Järjestäjän vastuu
  Palkinnon voittaja vapauttaa järjestäjän kaikesta vastuusta, joka aiheutuu tai jonka väitetään aiheutuneen tähän arvontaan osallistumisesta, palkinnon toimittamisesta tai vastaanottamisesta. Palkinnon voittaja vapauttaa järjestäjän myös kaikesta vastuusta, joka koskee vammaa tai vahinkoa, joka aiheutuu tai jonka väitetään aiheutuneen osallistumisesta tähän kilpailuun, palkinnon lunastamisesta tai käyttämisestä. Tämä vastuuvapaus ei kuitenkaan heikennä kuluttajalle kuluttajasuojalain nojalla kuuluvia oikeuksia.

  Arvonnan järjestäjä ja arvonnan tekninen toteuttaja eivät vastaa kolmansista osapuolista johtuvista ongelmista kuten ongelmasta yleisessä verkkoyhteydessä, arvontaan osallistuvan henkilön palomuurin tai virustorjuntaohjelmiston toiminnasta johtuvista ongelmista tai arvontaan osallistuvan henkilön tahallisesta tai tahattomasti haitallisesta käyttäytymisestä, eikä mistään näiden takia aiheutuneista vahingoista.

 7. Henkilötietojen käsittely
  Arvonnassa ei kerätä henkilötietoja.
 8. Tekijänoikeudet
  Osallistumalla tähän arvontaan osanottajat sitoutuvat noudattamaan näitä sääntöjä ja järjestäjän päätöksiä. Järjestäjä pidättää itselleen oikeuden sääntömuutoksiin.
  Arvontasääntöjen soveltamiseen ja tulkintaan liittyvät mahdolliset epäselvyydet ratkaisee järjestäjä.